مرجان نیک جاه

فارغ التحصیل رشته گرافیک از دانشگاه علم و فرهنگ تهران و لیسانس نقاشی از دانشگاه پیام نور قزوین بخشی از فعالیت‌های من به شرح زیر هستند:

 • لوح تقدیر و تندیس جشنواره کشوری رتبه اول تصویر سازی استان گلستان سال ۹۷
 • دیپلم افتخار و تندیس، جشنواره سراسری رتبه اول نقاشی از دانشگاه پیام نور سمنان
 • لوح سپاس و تندیس جشنواره کشوری رویش ب میزبانی اصفهان رتبه اول رشته نقاشی

تحصیلات

فارغ التحصیل رشته گرافیک از دانشگاه علم و فرهنگ تهران
لیسانس نقاشی از دانشگاه پیام نور قزوین

مرجان نیک جاه

فارغ التحصیل رشته گرافیک از دانشگاه علم و فرهنگ تهران بخشی از فعالیت‌های من به شرح زیر هستند:

 • لوح تقدیر و تندیس جشنواره کشوری رتبه اول تصویر سازی استان گلستان سال ۹۷
 • دیپلم افتخار و تندیس، جشنواره سراسری رتبه اول نقاشی از دانشگاه پیام نور سمنان
 • لوح سپاس و تندیس جشنواره کشوری رویش ب میزبانی اصفهان رتبه اول رشته نقاشی

تحصیلات

فارغ التحصیل رشته گرافیک از دانشگاه علم و فرهنگ تهران
لیسانس نقاشی از دانشگاه پیام نور قزوین

نقاشی

تصویرسازی

نقاشی پارچه

آموزش

نقاشی

تصویرسازی

نقاشی پارچه

آموزش

نمایشگاه های انفرادی

 • برگزاری نمایشگاه انفرادی تصویرسازی در شهر صنعتی البرز

افتخارات من

 • شرکت در دو نمایشگاه دانشجویی دانشگاه علم و فرهنگ در زمینه ی هنرهای تجسمی
 • شرکت در نمایشگاه علم و فناوری با معرفی دانشگاه پیام نور در سالهای ۹۶ و ۹۷
 • شرکت در نمایشگاه دانشکده معماری دانشگاه پیام نور تهران سال ۹۸
 • لوح تقدیر و تندیس جشنواره کشوری رتبه اول تصویر سازی استان گلستان سال ۹۷
 • دیپلم افتخار و تندیس، جشنواره سراسری رتبه اول نقاشی از دانشگاه پیام نور سمنان
 • دیپلم افتخار و تندیس جشنواره سراسری رتبه اول بخش آثار برتر عکس از دانشگاه پیام نور استان سمنان
 • لوح تقدیر و تندیس بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت کشور رتبه دوم رشته نقاشی سال ۹۸
 • سپاس نامه دومین جشنواره کشوری کانون های فرهنگی هنری و اجتماعی رویش دانشگاه پیام نور سال ۱۳۹۸
 • گواهی حضور در جشنواره ملی دستاورد های دانشجویان پیام نور سال ۹۷ استان گلستان
 • لوح تقدیر جشنواره و اولین دور مسابقات تخصصی صنعت چاپ استان قزوین،سال ۱۳۹۰
 • لوح سپاس و تندیس جشنواره کشوری رویش ب میزبانی اصفهان رتبه اول رشته نقاشی
 • لوح سپاس از مجتمع آموزشی صفر و یک جهت تدریس و آموزش نرم افزارهای کامپیوتری در این موسسه

دوره های آموزشی

بدون دسته‌بندی

کوسن سماع

400,000 تومان

بدون دسته‌بندی

کوسن طلا و بلا

400,000 تومان

بدون دسته‌بندی

کوسن پیشی 1

10,000 تومان

بدون دسته‌بندی

اثر طراوت زندگی

1,500,000 تومان

بدون دسته‌بندی

اثر بهار در الموت

2,500,000 تومان

بدون دسته‌بندی

اثر آغوش

5,000,000 تومان

بدون دسته‌بندی

اثر تمنا

4,000,000 تومان

دوره های آموزشی

بدون دسته‌بندی

کوسن سماع

400,000 تومان

بدون دسته‌بندی

کوسن طلا و بلا

400,000 تومان

بدون دسته‌بندی

کوسن پیشی 1

10,000 تومان

بدون دسته‌بندی

اثر طراوت زندگی

1,500,000 تومان

بدون دسته‌بندی

اثر بهار در الموت

2,500,000 تومان

بدون دسته‌بندی

اثر آغوش

5,000,000 تومان

بدون دسته‌بندی

اثر تمنا

4,000,000 تومان

محصولات پر فروش

بدون دسته‌بندی

کوسن سماع

400,000 تومان

بدون دسته‌بندی

کوسن طلا و بلا

400,000 تومان

بدون دسته‌بندی

کوسن پیشی 1

10,000 تومان

بدون دسته‌بندی

اثر طراوت زندگی

1,500,000 تومان

بدون دسته‌بندی

اثر بهار در الموت

2,500,000 تومان

بدون دسته‌بندی

اثر آغوش

5,000,000 تومان

بدون دسته‌بندی

اثر تمنا

4,000,000 تومان

محصولات پر فروش

بدون دسته‌بندی

کوسن سماع

400,000 تومان

بدون دسته‌بندی

کوسن طلا و بلا

400,000 تومان

بدون دسته‌بندی

کوسن پیشی 1

10,000 تومان

بدون دسته‌بندی

اثر طراوت زندگی

1,500,000 تومان

بدون دسته‌بندی

اثر بهار در الموت

2,500,000 تومان

بدون دسته‌بندی

اثر آغوش

5,000,000 تومان

بدون دسته‌بندی

اثر تمنا

4,000,000 تومان